Издадена е монография «Чушмелий»

На Гергьовден в бесарабското българско село Криничное (Чушмелий), Болградски район в Дома на културата бе представена монография «Чушмелий», където се събраха авторите, почетни гости и жителите на селото. Книгата разкрива историята на с. Чешма Варуита (Криничное), културата и езика на българите там. Идеята  за издаването на този научно-популярен труд е на известните предприемачи и меценати Иван Балев и Марин Дуков, родом от Чушмелий. Авторският колектив е голям, сред които са авторитетните учени д-р на филологическите науки, проф. в Одеския национален университет «И.И. Мечников» Валентина Колесник, д-р на историческите науки, проф.  в Одеския национален университет «И.И. Мечников» Александър Пригарин, кин, доц. в Одеската академия за връзки «Попов» Александър Ганчев, проф. в Запорожкия национален университет, декан на историческия факултет  Владимир  Милчев, историкът Игор Пушков и др. Интересно е,  че периодът от момента на формирането на идеята за създаване на този труд до крайния резултат на издаването трае цели 12 години.

В своето приветствено слово един от авторите проф. Валентина Колесник разказа за особеностите на криничненския говор, за неговата самобитност. Доцент Александър Ганчев сподели, че авторският колектив си поставя един от важните  въпроси – откъде се преселват чушмелийци, затова  провеждат  експедиция в България в състава на меценатите и научните ръководители на проекта. В резултат се изяснява мястото откъде се преселват – проучванията показват, че от селата от  Провадийско.  Преселниците от тези населени места съставят основната част на населението впоследствие  в Чушмелий. Това се потвърждава с фамилния състав и със съртския говор, към който се отнася и чушмелийският. Анализирайки документи, научна литература, авторите са  на мнение, че официалната година на създаването на селото не отговаря на действителността, и най-обоснована дата се явява 1810 г.  Има свидетелства и за по-ранно основаване на селото, края на 18-ти век, но това е само хипотеза, която няма документално потвърждение.

Поздравления прозвучаха от присъстващите  официални гости в лицето на народния депутат на Украйна Антон Киссе,  председателя на селския съвет на с. Криничное Степан  Великов, депутатът в Одески областен съвет и председател на СПК «Криничное» Афанасий Самунжи,  Иван Плачков. Те се изказаха за значимостта и ролята на книгата в делото за съхранение на националните традиции, народната памет. Книгата е достоен принос в развитието на историята и културата на българския народ и ще бъде търсена сегашните и бъдещи поколения.

Програмата на представянето на книгата бе разнообразена с музикални номера на самодейците от Криничненския ДК и танцовата група «Изворче» при  неделното училище в с. Криничное. Красивите музикални изпълнения на талантите на това прекрасно българско село украсиха общото възприятие на празничната среща.

Монографията включва  две части. В първата е представена не само историята на с. Чушмелий в Болградско, а и на  Чушмелий в Приазовието, което е основано през 1862 г. след преселването на част от жителите на болградския Чушмелий. Връзката между двата Чушмелия дълго се поддържа, чак  до съветско време. Втората част представя фолклора и езика на чушмелийци. Доста подробно са  изложени историята, традициите и езика на народа. Книгата е добре илюстрирана, има много диаграми, което подпомага за по-цялостно възприемане на информацията. Според авторите най-сложна се оказа за проучване  историята от съветския период, т.к материалите са много  малко за него. Според рецензента на книгата д-р на историческите науки, проф. в Тараклийския  университет Николай  Русев, количеството на авторския колектив на монографията от 15 души говори за нейната фундаменталност.

Присъстващите имаха възможност да прегледат кратък видеосюжет за преселването в с. Чушмелий. След това историкът и краевед Игор Пушков разказа за създаването на училището в селото,  за развитието на учебното дело, за значението и ролята на училището за всяко село,  както и за религиозния живот на Чешма Варуита. Историкът Пушков подчерта, че без тези два значими елемента в обществото животът на селото е невъзможен, както  и съществуването на самото село, т.к. училището и църквата дават не само знания, но и допринасят за формирането на човека и гражданина.

Нотки на одухотвореност и етеричност се носиха след представянето на църковния хор на с. Чушмелий под ръководството на  Олга Черниенко.

Историята на селото бе представена в широк исторически фон. Читателите ще могат да научат не само за събитията от историята на Чушмелий, а и за Бесарабия като цяло, което позволява да се изясни значимостта на едно или друго  събитие.

Лилия КАРА, гр. Болград