Уважаеми дами и господа! Скъпи сънародници!

Асоциацията на българите в Украйна

Добре дошли на сайта на Асоциацията на българите в Украйна – общоукраинска културно-просветна организация, обединяваща хиляди българи, над 100 асоциирани български дружества и организации в цяла Украйна! Тук вие ще намерите интересна и разнообразна информация за историята и живота на българите в Украйна, за Асоциацията, която през своя 25-годишен период води целенасочена дейност за консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на майчиния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ. Асоциацията е открита за сътрудничество с всички българи по света.

С най-искрени благопожелания –

Антон Киссе,

Президент на Асоциацията на българите в Украйна

 

Асоциация: новини

За живота на българския народ и на сдружението като цяло. Образование, възпитание и творческо развитие на българската младеж.

Галерия със събития

Програмата се излъчва на български език повече от 20 години по канала на Одеска областна държавна телерадиокомпания (ООДТРК). Автор и водеща на програмата е Анна Терзивец.

Основните теми, обхванати в програмата – запазване на историческите ценности, традиции, обичаи на българите, които живеят компактно на територията на Украйна.