За създаването на Асоциацията

14.12.1993 г.

Във в. “Роден край” (редактор Афасаний Гайдаржи) излиза интервю със съпредседателя на Киевското дружество “Родолюбие” Н. Балтажи “Асоциацията на българите: проблеми и перспективи”, в което той за първи път поставя въпроса за създаване на организация на българите от Украйна, тъй като създадената през 1991 година Асоциация на бьлгарите на СССР се е разпаднала по обективни причини. Публикацията активно се обсъждаше от българските дружества.

21 .09.1993 г.

По инициатива на Комитета за междунационални отношения в гр. Киев се състоя републиканско съвещание на представителите на национални малцинства, в което участва председателят на Одеското българско дружество П. Пинти. Във в. “Роден край” в материала, посветен на съвещанието, той пише:

“Що се отнася до нас, украинските българи, съвещанието още един път потвърди, че ни липсва организация, която би ни обединявала както на републиканско, така и на областните нива. Дошло е време сериозно да помислим за създаване на асоциация или съвет на съществуващите дружества, което е много актуално на съвременния етап.”

17.04.1993 г.

Във в. “Роден край” се публикува обръщение на петима участници на гореспоменатото съвещание към българските дружества в Украйна.

Те се обръщат кьм редактора на вестника А. Гайдаржи с предложение да координира дейността по свикване на учредителния форум на Украинската асоциация на българите в Одеса, Болград или Киев през април-май 1993 г., който да приеме учредителни документи и да избере ръководни органи. Обрьщението бе подписано от съпредседателите на Киевското дружество “Родолюбие” И. Стоянов и Н. Балтажи; отпредседателя на Бердянското дружество Н. Турлаков; на Кримското Г. Каражов; на Благоевското В. Станков.

14.05.1993 г.

В Одеса се проведе съвещание на представителите на бьлгарските дружества и организации, на което присътстваха ръководители на дружествата от Киев, Харков, Крим, Николаев, Запорожка и Одеска области. На сьвещанието бяха обсъдени актуалните проблеми на развитието на българската култура в Украйна и бе създаден организационен комитет с цел да подготви и проведе републиканска конференция.

25.06.1993 г.

На първото заседание на организационния комитет бе обсъден проектоустав на Асоциацията на първо четене. Вторият му вариант бе изпратен за обсъждане в българските дружества. Тази важна дейност се осъществяваше от А. Яковенко и Г. Алавацкий. Организационният комитет взе решение учредителната конференция да се свика на 2 октомври 1993 година в град Одеса.

01.10.1993 г.

На второто заседание на Организационния комитет бе обсъден втория вариант на проектоустава и кандидатури за президент на Асоциацията.

02.10.1993 г.

В град Одеса се състоя учредителната конференция на българските дружества и организации в Украйна, в чиято работа участваха 39 делегати от 11 дружества и 70 гости. В хода на конференцията се изказаха: В. Петров, Д. Тигов, С. Намлиев, Г. Каражов, Е. Димо, Г. Апостолов, Г. Пенева, Р. Бурлакова, В. Станко, Р. Джамджиева, И. Димитрова, Д. Стесева, С. Стефанов, Г. Заславский, Т. Пилипенко, Г.Алавацкий, Н. Тодоров, А. Яковенко.

Докладът бе изнесен от А. Гайдаржи. Конференцията избра Координационен съвет от 11 души. За президент бе избран Ф. Каражеков. Негови заместници станаха В. Коев, И. Половнюк, В. Митков.