VIII Събор на българите в Украйна: голямото се вижда от разстояние …

С колкото повече дни сме отделени от VIII Събор на българите от Украйна, толкова по-съзнаваме неговото величие и красота…

Съборът наистина е станал празник на доброта и разбиране, празника на любовта към Родината … Това с красноречиво мълчание и доказват очите и лицата на участниците, заловени от безстрастните камери на майстори и аматьори.

Прекрасни фоторепортажи бяха подготвени от журналисти, работещи на Събора. Предлагаме ви една от колективните творби, публикувана от интернет-изданието «Топор».

Аккерманская крепость: VIII Всеукраинский болгарский собор в лицах (фото)

Аккерманская крепость: VIII Всеукраинский болгарский собор в лицах (фото)