«Човек на годината»

ЗА КОНКУРСА «ЧОВЕК НА ГОДИНАТА»

Конкурсът «Човек на годината» е учреден през 2002 г.от Асоциацията на българите в Украйна начело с президента Антон Киссе. Провежда се веднъж в годината на общоукраинско ниво в края на календарната година (декември месец) във Всеукраинския център за българската култура в гр. Одеса. Конкурсът цели стимулиране и поощряване инициативите и действията по запазването на историческите ценности, съдействие за развитие на националния език, култура и традиции на българите в Украйна, задоволяване на техните културни, етнически, социално-икономически интереси, развитие на дружески и делови връзки между Украйна и България.

 

Номинантите в конкурса «Човек на годината» се определят по следните номинации:

 • за организационни постижения по запазване на историческите ценности, развитие и популяризиране на езика, културата и традициите на българите в Украйна;
 • за творчески и журналистически постижения;
 • за спортни постижения;
 • за постижения в сферата на медицината;
 • за постижения в сферата на образованието и науката;
 • за постижения в развитието на народното стопанство и производствената сфера.
 • за принос в развитието на българското възрожденско движение в Украйна;
 • за принос в развитието на българското младежко движение в Украйна;
 • за принос в развитието на дружески и делови взаимоотношения между Украйна и България.

 

Основни критерии за определяне на победителите са:

 • значимост и актуалност на постиженията и резултатите на кандидата;
 • активно участие на кандидата в българския възрожденски процес;
 • професионална оценка на постиженията на кандидата, дадена от компетентни лица в съответната сфера.

Номинантите в конкурса «Човек на годината» се определят от Организационен комитет, утвърден от Изпълкома на Асоциацията на българите в Украйна.

По решение на дружеството или организацията, членки на Асоциацията, информацията и необходимите документи за кандидата (протокол от заседание на дружеството, подробна характеристика за живота и дейността на кандидата) се изпращат до 10 октомври на адреса на Асоциацията: 65026, Одеса, пер. Вице-адмирал Жуков, 9