“Роден край” від 29.01.2019

В студиото на програмата «Роден край» – заслужил работник на културата на Украйна Светлана Драгнева. Темата на разговора е 80-годишнината от рождението на бесарабския поет Петър Бурлак-Волканов