Напусна ни голям етнолог, изследовател на българите и гагаузите

Скоропостижно почина проф. Андрей Шабашов от Одеския национален университет «И. Мечников».

Преди месец,  на 5 март 20019 г,,  скоропостижно почина проф. Андрей Шабашов, чиято научната дейност трайно е свързана с проучването на исторически и етноложки проблеми на бесарабските българи в Украйна и Молдова. През 1996 година защити докторска дисертация на тема «Система родства болгар Украины». Също той е автор на много трудове за прабългарите, има цяла серия от статии за историята на отделни български села в Бесарабия.

«Работейки целия си живот в Одеския национален университет «И. Мечников», ученият активно сътруднича с колегите си от Република Молдова, включително от Научното дружество на българистите. Участва с интересни статии в нашите издания, с важни доклади в научни срещи в Кишинев и Комрат. Нашите българисти работяха над колективно издание «Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии» (2003 г.), чийто ръководител на проекта беше проф. Андрей Шабашов.

В паметта ни личността на проф. Андрей Шабашов ще остане като достоен човек, принципен университетски преподавател и учен, незаменим приятел на българите. Несъмненно, неговите трудове ще бъдат основа за бъдещи изследвания. Дълбок поклон пред светлата му памет», – казват колегите от Управителния съвет на Научното дружество на българистите в Р Молдова.