Състав на съвета на Асоциацията на българите в Украйна

     
 1. Антон Киссе – президент

 2. Светлана Драгнева – вицепрезидент

 3. Александър Кащи – вицепрезидент

 4. Сергей Желев – вицепрезидент

 5. Геннадий Коев – отговорен секретар

 6. Василий Митков – председател на Запорожкото областно българско дружество

 7. Лариса Савченко – председател на Бердянското българско дружество «Родолюбие»

 8. Анатолий Нестеров – председател на Олшанското българско дружество «Алфатар»

 9. Анатолий Сейрик – член на Одеското областно българско дружество

 10. Борис Спасов – председател на Одеското областно българско дружество

 11. Александър Ганчев – съпредседател на Одеското научно дружество на българистите

 12. Николай Иванов председател на Измаилската българска община «Света София»

 13. Мария Пинти – член на Болградското районно българско дружество «ЕК»

 14. Галина Иванова – директор на Областния център за българска култура в гр. Болград

 15. Михаил Радев – член на Одеското областно българско дружество