Президентът

Киссе Антон Иванович роден на 10 октомври 1958 г. в с.Евгеновка Тарутински район Одеска област.

От 1976 до 1978 г. – служба в редовете на Съветската армия.
През 1983 г. завършва Одеския педагогически институт «К.Д.Ушински», специалност – физическо възпитание, 1997 – Одески държавен университет «И.И.Мечников», специалност – юриспруденция; 1999 – Одеска държавната академия по право, специалност – държавно управление, от 2000 – кандидат на педагогическите науките, от 2007 г. – доктор по политология.

От 1983 г. до 2002 г. той минава трудов път от учител-организатор на ЖЕО в Иличовския района на гр. Одеса до председател на Иличовската районна администрация на на изпълнителния комитет на градския съвет на Одеса.
От 2003 до 2004 г., заместник-председател на областната администрация Одеса.
От 1990 до 1998 г. и 2007-2012 — депутат във Одеския областен, от 1998 до 2004 – депутат на Градския съвет на Одеса.

Народен депутат на Украйна IV, VІІ и VIII свиквания.
Президент на Асоциацията на българите в Украйна, президент на Асоциацията на спортна борба в Одеса.

Награден е:
с орден «За заслуги» II и III степен (2001);
с награда на Държавния комитет за работа с националностите и миграциите в Украйна (2003);
с държавна награда «Отличник на образованието на Украйна» (2001);
с орден «Мадарски конник» І степен (2001) (Република България);
с паметен медал «Паисий Хилендарски» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на България (2008),
с почетен знак на Президента на РБългария (2003); с орден на Украинската Православна Църква «Свети Равноапостолни княз Владимир» ІІІ степен (2002);
със златен медал «Капитан Петко Войвода» на Съюза на тракийските дружества в България (2005);
с медал «15 години Независима Украйна» (2006) на Международния академичен рейтинг на популярността «Златна фортуна».

Женен. Има три деца.