В Запорожие обсъдиха проблемите на изучаването на българския език

В Приморския района Запорожка област се проведе разширена кръгла маса по въпроса за изучаването на родния език от деца с българска националност в райони, гъсто населени от българите на Украйна.

В дискусията, инициирана от народен депутат на Украйна, председател на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, присъстваха директор на отдела за общообразователно и предучилищно образование на Министерството на образованието на Украйна Юрий Кононенко, почетен консул на Република България в област Запорожие Сергей Желев, ръководител от апарата на Запорожката областна държавна администрация Зинаида Бойко, председател на Запорожкото българско дружество Васил Митков, директори на кучилищата и представители на райони, където българите в Украйна живеят компактно.

„Необходимо е да се положат всички усилия, за да се гарантира, че в училищата в Запорожка област, там където живеят българи, българският език и литература ще се преподава от 1-ви до 11-ти клас поне два до три часа седмично, започвайки от учебната 2019 – 2020 г. Това изисква политическа воля на областния отдел на образованието. Трябва да намерим начин да запазим родния си език”, каза президентът на Асоциацията на българите в Украйна Антон Кисе.

От своя страна, ръководителят на Запорожкото областно дружество за българска култура Василий Митков отбеляза, че за децата от българската диаспора, единствената възможност да научат родния си език и българската литература са неделните училища, финансирани от България.